Page 1 of 1
Q.1
Hur ofta går du in och läser på vår hemsida?

Q.2
Du som läser vår hemsida, vad anser du om läsbarheten (t.ex. typsnittet, pdf-filerna, länkarna)

Q.3
Hur tycker du att det går att orientera sig i innehållet?

Q.4
Hur ofta använder du dig av arkivet med texter, bilder som lagts ut tidigare månader?

Q.5
Vad tycker du om att vår förening har en hemsida?

Q.6
Kom gärna med egna synpunkter och förslag till förbättringar här nedan.

Page 1 of 1
Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal